Lokacija: Čemu | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Schwarz/Weiss

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

 

Prema jednoj britanskoj studiji od prvog zlostavljanja do trenutka kada žena zatraži pomoć sa stane, protekne u proseku sedam godina.

Nasilje u porodici:
Kako se pogodjene štite

Kako možete da koristite Zakon o zaštiti od nasilja?
Kada pomaže prijava?
Kada je neophodan razvod?
Kako to pripremiti?
Kuda pobeći?
Koji pravni koraci su neophodni?

Precizni i praktični saveti za pogodjene – ali isto tako za:

  • Opunomoćenike za žene
  • Saradnike u ustanovama
  • Savetnike u preduzećima
    koji savetuju u slučaju nasilja u porodici

Strankinje

Mogu svaku stranicu paralelno čitati na sedam jezika!
Specijalno poglavlje pojašnjava prava strankinja.

Osobe sa invaliditetom

Mogu takodje otvoriti ovu web-stranicu, zahvaljujući programiranju u dostupnom dizajnu.

Ko su autori?

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Strelica na gore