Lokacija: Tužba: Saslušanje | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Strafantrag"

 

Saslušanje

Policija će saslušati i pocinioca i njegova objašnjenja.
Nije dovoljno što ste Vi doživeli ono najgore, - nego to delo pociniocu mora biti dokazano. Vi na to možete uticati tako što ćete doneti dokaze:

  • Vaša izjava:
    Izvestite o svim dosadašnjim nasiljima.Saopštite ako se plašite da ćete Vi i Vaša deca i dalje biti izloženi nasilju, i navedite čime Vam preti.
  • Atesti
  • Svedoci
  • Fotografije – Navedite ako u stanu ima uništenih predmeta ili tragova borbe, koje bi policija kao dokaz mogla da fotografiše?

Policija / žandarmerija će na osnovu Vaše izjave da napravi zapisnik. Pažljivo pročitajte taj zapisnik i potpišite ga samo onda, ako Vaša izjava u potpunosti odgovara onome što je zapisano. U protivnom, zatražite da se izmeni ono što je potrebno,
pre nego sto potpišete.

 

Posle saslušanja

  • Tražite od policije broj predmeta (Vorgangsnummer) – u Nemačkoj – ili službeni broj i broj akta (Dienstnummer und Aktenzahl) – u Austriji. Tako možete da se raspitate kod Državnog tužilaštva (Staatsanwaltschaft) šta će biti sa Vašim predmetom.
  • Zabeležite sebi šta ste izjavili policiji: okolnosti, mesta, datum, osobe, razvoj dogadjaja, razmenu reči i pretnje.
    Do procesa može proći duže vreme. Ako je Vaša izjava pred sudom ublažena u odnosu na onu koju ste ranije dali policiji, to Vam može biti prebačeno.

Ako se sa advokatom sporednom tužbom (Nebenklage) priključite postupku, imaćete pravo uvida u sudska akta (Akteneinsicht) i moći ćete da pročitate svoju izjavu.

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore