Lokacija: Tužba: Ako odlučite da ćutite | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Strafantrag"

 

Ako odlučite da ćutite

Ako ste u bližem ili daljem sropdstvu sa počiniocem, vereni sa njim ili udati za njega, onda imate pravo ćutanja (Aussageverweigerungsrecht).

U svakom trenutku možete reći: »Ne želim da se izjasnim.« (»Ich möchte nicht aussagen«) Razloge ne morate navesti, ali zato morate da se pojavite pred Opštinskim / Državnim tužilaštvom, odnosno pred sudom, i da im tu svoju odluku saopštite.

U Nemačkoj je time postupak verovatno završen, ukoliko nema daljih dokaza.
Jer Vaše ranije izjave sud ne sme da razmatra.
Akta će biti sačuvana nekoliko godina, tako da postupak može ponovo da bude pokrenut (Wiederaufnahme des Verfahrens), ako kasnije odlučite da se izjasnite.

Ako odlučite da prilikom procesa ćutite, počinilac će biti proglašen slobodnim, ukoliko ne postoji dovoljno drugog dokaznog materijala ili ukoliko sam ne da priznanje (Geständnis).

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore