Lokacija: Zaštita od nasilja: Lekarski atest | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Gewaltschutz"

 

Lekarski atest (ärztliches Attest)

Atest o povredama ili o silovanju je vrlo važan dokaz za sud. Atest mora da bude napravljen odmah nakon počinjenog dela, čak i ukoliko želite da kasnije odlučite o tome, da li ćete prijaviti nasilnika.
Važno je imati sudski prihvatljivu i precizno formulisanu dokumentaciju o povredama sa tačnim pojašnjenjima šta je uslovilo povrede odnosno koji su uzroci povreda.
Možda želite kasnije da odlučite o tome da li ćete tužiti nasilnika, ali atest mora biti sačinjen odmah nakon napada.

U lekarskom kartonu (ärztliches Krankenblatt) zabeležene povrede mogu i kasnije biti dokazane.

Gde?

Atest može da izda Vaš ginekolog – zamolite je da sačuva dokaze – ili kućni lekar. Ako povrede nisu vidljive, morate dopustiti da Vas pregleda služba hitne pomoći u bolnici.

Važno je da:

Prilikom pregleda ukažete na sve, čak i najmanje povrede i oštećenja.

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore