Lokacija: Zaštita od nasilja: Nasilnik mora da se drži na odstojanju | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Gewaltschutz"

 

Nasilnik mora da se drži na odstojanju

»Nalog za zaštitu« (Schutzanordnung)
ili drugačije nazvan »zona pristupa« (Bannmeile).

Nasilniku može biti zabranjen svaki kontakt sa Vama: pred radnim mestom, dečjim vrtićem, školom ili u blizini Vašeg stana; tako da on ne može da Vas uznemirava ili da Vam preti.

Gde?

U Prvostepenom sudu odnosno Porodičnom sudu (Familiengericht im Amtsgericht) Molbu možete ovde odštampati.

Kako?

Preporučuje se podnošenje molbe za hitan postupak i pravna podrška. Ipak niste primorani da angažujete advokata.
Morate dati javno jamstvo (eidesstattliche Versicherung) sa detaljnim opisom mesta i vremena zlostavljanja, te ukazati da postoji opasnost od ponovnog. Atesti i svedoci pomažu da u to uverite sud.

Odštampajte ovde tekst molbe »Nalog za zaštitu« (Schutzanordnung), i odnesite ga svom advokatu

U zavisnosti da li ste sa nasilnikom imali zajedničko domaćinstvo, da li se domaćinstvo već odavno ili tek nedavno raspalo, da li ste žena ili muškarac potreban Vam je odgovarajući formular:

www.big-koordinierung.de/schutzantrag/.de

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore