Lokacija: Prava strankinja: Držvljanstvo dece | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Auslaenderin"

 

Državljanstvo dece

Kao majka dece sa nemačkim državljanstvom, strankinja dobija dozvolu boravka (Aufenthaltserlaubnis), ukoliko živi zajedno sa decom.

  • Bračna deca nemačkog oca rodjenjem stiču nemačko državljanstvo.
  • Vanbračna deca nemačkog oca, rodjena posle 1.7.1993, takodje rodjenjem stiču nemačko državljanstvo, ukoliko je utvrdjeno ili priznato nemačko očinstvo.
  • Dete stranih roditelja rodjeno posle 1.1.2000. stiče nemačko državljanstvo, ukoliko jedan od roditelja 8 godina pravno-zakonski boravi u Nemačkoj i ukoliko, taj isti roditelj, već najmanje tri godine poseduje neograničenu dozvolu boravka (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) odnosno dozvolu nastanjenja (Niederlassungserlaubnis ).

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore