Lokacija: Prvi koraci: Deca majci | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Schritte"

 

Deca majci

Ako ste pobegli sa svojom decom, potrebno je da odmah postavite sledeće zahteve za:

Pravo na odredjivanje boravka (Aufenthaltsbestimmungsrecht)

S tim treba požuriti. Ako se nasilnik pre Vas obrati Službi za mlade ili Porodičnom sudu (Jugendamt oder Familiengericht) može se dogoditi da Vam na legalan način oduzme decu.

Kako?

U svom zahtevu opišite opasnosti (na primer:deca vide zlostavljanje ili sama bivaju zlostavljana ili otac preti da će oteti decu ...)
Partner će o tome biti pismeno obavešten, ali možete zahtevati da se to ne uradi odmah.

Gde?

Kod pravne službe za postavljanje zahteva u Porodičnom sudu (Rechtsantragstelle im Familiengericht) koji je nadležan za mesto boravka dece.

Kad?

Pravna služba za postavljanje zahteva (Rechtsantragstelle) uglavnom radi pre podne! Ako Vašoj deci preti otmica, možete se, radnim danima, obratiti dežurnom sudiji, a subotom hitnoj pravnoj službi (Richter-Notdienst), koja će Vam odmah izdati privremenu odluku (einstweilige Anordnung).

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore