Lokacija: Prvi koraci: Traženje stana | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Schritte"

 

Traženje stana

Obratite se Stambenoj službi (Wohnungsamt) u svojoj opštini i pitajte, koje mogućnosti postoje da zatražite stan, i šta Vam je za to potrebno.

Otkažite stan koji ste morali da napustite, kako kasnije ne biste odgovarali zbog dugova stanarine.
Za to Vam je potreban potpis nasilnika. Ukoliko on odbije da potpiše otpuštanje iz ugovora, objasnite stanodavcu novonastalu situaciju. Ukoliko sa stanodavcem ne možete da postignete dogovor, morate vrlo brzo da podnesete tužbu protiv nasilnika na saglasnost o prekidu stanarskog ugovora.

Podnesite u Stambenoj službi (Wohnungsamt) zahtev da dobijete WBS (Wohnberechtigungsschein)- potvrdu o pravu na socijalni stan. Za to Vam treba:

  • Izvod iz policijskog prijavnog registra (polizeiliches Melderegister)
  • Važeći pasoš (Pass) ili lična karta (Personalausweis)
  • Potvrda da živite razdvojeno (Bescheinigung über das Getrenntleben) koju ce vam izdati advokat
  • Izvod iz maticne knjige rodjenih (Geburtsurkunden) Vaše dece
  • Dokazi o prihodima, dakle: potvrda o pomoći za izdržavanje, potvrda o nadoknadi za nezaposlene ili pomoći za nezaposlene, potvrda o plati ili zaradi.
  • Eventualno trudnicki pasoš (Mutterpass) – jer se i nerodjeno dete, od 15. nedelje trudnoće, ubraja u lice koje ima pravo na stambeni prostor.

WBS-potvrda važi za čitavu Saveznu Republiku Nemačku i njome stičete pravo da dobijete socijalni stan (Sozialwohnung).

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore