Tu jesteś: Przygotowania: Dokąd po odejściu | Język: pl

Rozmiar pisma / Wybór innych kolorów

Farbe: Schwarz/Weiss

Nawigacja poszczególnych rozdziałów

Nawigacja poszczególnych rozdziałów-opuścić

Treść

Nawigacja rozdziałów "Vorbereiten"

 

Dokąd po odejściu?

 

Znajomi/ krewni

Ucieczka do znajomych lub krewnych nie ma sensu, jeśli sprawca zna ich adresy.

Nowe mieszkanie

Jeżeli ma Pani możliwość niepostrzeżenie wynająć własne mieszkanie, to potrzebuje Pani uważnych sąsiadów lub przyjaciół w tym niebezpiecznym okresie.
Proszę też poszukać wsparcia poradni specjalistycznej.

Strzałka do góry

Domy kobiet (Frauenhaus)

Domy kobiet stanowią bezpieczną, przejściową możliwość mieszkania dla kobiet każdej narodowości, z dziećmi lub bez.
Dostępne są całą dobę.W Niemczech istnieje ok. 400-u domów kobiet i w Austrii 22 – a zatem nie w każdej miejscowości.

Z reguły otrzymuje Pani 1 pokój dla siebie i dzieci; żywi Pani się we własnym zakresie. W domach kobiet otrzyma Pani kompetentną poradę i wsparcie, a w razie konieczności pracownica domu kobiet może towarzyszyć Pani w odwiedzaniu urzędów. Z reguły istnieją też specjalne oferty dla dzieci.

Koszta

W niektórych domach kobiet pobyt jest bezpłatny. Przeważnie jednak musi Pani uiścić za każdy dzień i osobę niewielką opłatę . Dla kobiet bezrobotnych i korzystających z zasiłku socjalnego koszty przejmuje Wydział Opieki Społecznej.

Ograniczenia

Nie mogą zostać przyjęte kobiety uzależnione od narkotyków, alkoholu i leków, jak również kobiety chore psychicznie.

Tylko nieliczne domy kobiet są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W wielu domach kobiet synowie przyjmowani są tylko do określonej granicy wiekowej, ale otrzyma Pani pomoc w znalezieniu dla starszego syna innego miejsca zakwaterowania. W niektórych miejscowościach kobiety mogą zamieszkać ze swoimi starszymi synami w mieszkaniu chronionym (Zufluchtswohnung).

Strzałka do góry

Mieszkania chronione (Zufluchtswohnungen)

Są to wspólnoty mieszkaniowe lub mieszkania zapewniające kobietom i dzieciom schronienie przed przemocą. Kobiety same płacą czynsz. Przy niewielkich dochodach koszty opłaty komornego przejmuje Wydział Opieki Społecznej .

Pracownice udzielą Pani kompetentnych porad, otrzyma Pani wsparcie. Mieszkania chronione nie mogą jednak zagwarantować ochrony w takim samym stopniu jak domy kobiet. Niektóre adresy nie są anonimowe. W niektórych istnieje granica wiekowa dla synów.

W Austrii nie ma tego rodzaju mieszkań.

Strzałka do góry

Wydalenie (Wegweisung)

Policja może wydalić sprawcę z mieszkania.

Niemieckie prawo ochrony przed przemoca (Gewaltschutzgesetz) pozwala kazdej ofiarze przemocy na wydalenie sprawcy z mieszkania moca postanwienia sadowego (popatrz: rozdzial prawo do ochrony przed przemoca, Recht auf Gewaltschutz). Pomimo to, powinna Pani w razie niebezpieczeństwa opuścić z dziećmi mieszkanie i udać się w bezpieczne miejsce, np. do domu kobiet.

Czynnikami stanowiącymi szczególne zagrożenie ze strony sprawcy są:
posiadanie broni, grożenie samobójstwem, spożywanie alkoholu lub narkotyków i chorobliwa zazdrość.

Strzałka do góry

Nawigacja wyszukiwania, spisu treści, ustawień stron, wyboru języka i własnego zdania


Reklama(nur in deutsch)

Opuścić reklamę

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrzałka do góry