Lokacija: Razmišljanje: Šta deca osećaju? | Jezik: sr

Veličina slova / Izabrati verzije u drugim bojama

Farbe: Standard

Navigacija poglavlja

Preskakanje navigacije poglavlja

Sadržaj

Navigacija poglavlja "Gedanken"

 

Šta deca osećaju ?

Mnoge žene nastoje da pred decom prikriju zlostavljanja zato da bi zaštitile decu i iz stida.
Ali, ako majka ćuti, ni deca se neće usuditi da govore o toj temi.
Moguće je da žena ostaje sa nasilnikom, da bi deci zadržala oca, a deca se pak nadaju da će se roditelji napokon rastati.

 

Kako deca pate

Čak i kada deca nisu svedoci nasilja, ona sasvim tačno razumeju šta se dešava: Jedna studija je pokazala da skoro sva deca do detalja mogu da opišu šta se sve dogodilo.

Deca često misle da su sama kriva za roditeljsku svadju, i pokušavaju da sama izbegnu svaku grešku i da se prilikom napada stave u zaštitu majke. Ako dete primeti da se ništa ne može promeniti, postaje ćutljivo, plašljivo ili pak ekstremno agresivno.

Posledice

 • depresije, želje za samoubistvom
 • mokrenje u krevet, glavobolje, gubljenje apetita, nesanica
 • droge i alkohol
 • pojačano nasilje
 • neuspeh u školi

Budući da stres u porodici preopterećuje dete , ono pokušava da roditeljima ponovo skrene pažnju na sebe.

Medjutim, roditelji u situacijama porodičnog nasilja ne znaju da se prilagode osećanjima dece, već reaguju besom ili takodje nasiljem, tako da deca u takvim porodicama sedam puta češće dobijaju batine nego u drugim porodicama.

Strelica na gore

Šta deca uče

Deci, koja doživljavaju nasilje medju roditeljima, preti velika opasnost, da kao odrasli, sa svojim partnerima ponove nasilje. Deca nisu naučila da pronadju kompromise, nego to da se nasiljem može nametnuti jakost. Devojčice i dečaci veruju da je normalno da se muškarci ponašaju kao tirani i da se s prezirom odnose prema ženi.

»Deci je potreban otac«

Ono što je deci potrebno je

 • život bez brutalnosti, straha i ponižavanja
 • zajednički život u poštovanju, poverenju i miru
 • jasne norme ponašanja

Strelica na gore

Nasilnici kao očevi

 • Nasilje u porodici počinje ili eskalira često u vreme trudnoće. Posledice mogu biti mrtvo rodjeno dete, prevremeni porodjaj i oštećenja ploda pre rodjenja.
 • Većina nasilnika tuče decu i često ih seksualno zloupotrebljava.
 • 50 % očeva koristi otmicu dece, kako bi majku prisilili da se vrati ili je time kaznili.
 • Očevi nagovaraju decu da špijuniraju majku i time guraju decu u nerešiv konflikt odanosti ( lojalnosti ) prema majci.
 • Neki nasilnici zahtevaju, da se majci oduzme pravo brige o deci, čak i onda kada nisu očevi dece.
 • Očevi koriste ostvarivanje prava na kontakt kako bi ponovo maltretirali ili vredjali majku. Na taj način dolaze do zaštićene adrese majke deteta.

Strelica na gore

Da li su deca seksualno zloupotrebljavana?

Mnoga deca prećutkuju seksualne napade. Nasilnik nastoji da zaplaši žrtvu upravo zato da se to ne bi dogodilo . Osim toga dete se samo oseća krivim i stidi se onoga što mu se dogodilo. Pre svega deca moraju da sruše tu berijeru. Recite detetu da je to nepravda, i da, bez obzira na to šta žele ujak ili otac, ono uvek ima pravo da kaže »NE«.

Ukoliko sumnjate da postoji seksualno zloupotrebljavanje, potražite u svakom slučaju pomoć savetnika i to kod

 • Hitne službe za decu i mlade (Kinder- und Jugendnotruf)
 • Kod Saveza za zaštitu dece (Kinderschutzbund)
 • I kod organizacije Wildwasser.

Strelica na gore

Navigacija pretraživanja, pregleda, obrade stranice, izbora jezika i napisati mišljenje


Reklamni stub(nur in deutsch)

Preskočiti reklamni stub

Weitere Websites zum Thema:

www.4Uman.info
Tests und Infos für Gewaltausübende

www.spass-oder-gewalt.de
Jugendliche sensibilisieren sich für sexuelle Gewalt

www.save-selma.de
Adventure mit Video zeigt wie man aus Missbrauchs-
Beziehungen entkommt

Pressemappe

Logo presseecho.de

Soll diese Seite bekannter werden?

Was Sie tun können:

1. Link setzen

auf der eigenen Website:
Banner und Code hier downloaden

2. Site weiterempfehlen:

Formular zum Empfehlen der WebsiteStrelica na gore